Auteursrichtlijnen

Het BTNG aanvaardt artikelen in het Frans, Nederlands, Engels en Duits. Gelieve uw bijdrage via e-mail te zenden (in een Word document) aan één van de twee hoofdredacteurs, of aan : jbh@cegesoma.be.

Auteurs dienen de richtlijnen te volgen alvorens een artikel in te zenden. U vindt de richtlijnen voor de artikelen hier. De richtlijnen voor de rubrieken vindt u hier.

Auteurs staan zelf in voor het nazicht van hun Engelse artikelen door een native speaker. Dit nazicht kan echter gebeuren nadat het artikel in een finale versie is goedgekeurd door de externe lezers. Het BTNG hanteert de double blind peer review (zowel de auteur als de reviewers zijn anoniem). Het artikel wordt becommentarieerd door minstens twee externe experten. Eén lid van het redactiecomité fungeert als verantwoordelijk redacteur en leest zowel het artikel als de leesrapporten. Een hoofdredacteur zendt een syntheserapport aan de auteur, in principe binnen ca. zeven weken.