Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, LI, 2021, 3

Een nummer met vier individuele artikelen en vijf boekrecensies. Jan Vandersmissen (docent aan de Universiteit van Gent) en Lisa Van Diem (vrij onderzoekster en docent in het middelbaar onderwijs) onderzoeken de politieke beeldvorming tussen 1876 en 1908 over de geschiktheid van de ‘blanke man’ om zich al dan niet aan te passen aan het klimaat van Midden-Afrika. Bram De Maeyer, Fredie Floré en Anne-Françoise Morel, respectievelijk doctoraatsonderzoeker, hoogleraar en hoofddocent bij de Faculteit Architectuur van de KU Leuven onderzoeken via de casus van de Belgische Kanselarij in Washington D.C. hoe architectuur werd gebruikt om de trans-Atlantische relaties met de Verenigde Staten te versterken. Eline Ceulemans (master in de geschiedenis en in 2020 Master in de internationale betrekkingen en diplomatie, Universiteit van Antwerpen) kijkt naar Belgische diplomatie na 1895 in China. Bart Willems (Rijksarchief Antwerpen-Beveren) kijkt in de diepte naar het Antwerpse gevangenisbeleid in relatie tot de Duitse ordehandhaving en repressie.

Themanummer over Ieper na WOI is verschenen

Dit eerste (dubbelnummer) van 2021 is een volledig Engelstalig themanummer over de heropbouw en de herinneringspraktijken in en rond Ieper na de Eerste Wereldoorlog. Onder gastredacteuren Matthew Haultain-Gall en Delphine Lauwers, publiceert dit nummer zes artikelen over onder meer de demografische impact van de oorlog op Ieper, de tribunalen van oorlogsschade, de heropbouw en de collectieve herinnering. Het nummer telt ook twee debatbijdragen, waaronder een interview met Piet Chielens en Dominiek Dendooven van het In Flanders Fields Museum. Voorts in dit nummer ook nog boekrecensies en doctoraatsignalementen (niet in het Engels). Dit rijke en diverse nummer is nu reeds verkrijgbaar via CegeSoma of hilde.keppens@arch.be. De digitale inhoud wordt na de zomer aan deze website toegevoegd.

Laatste nieuws

Net verschenen : het laatste dubbelnummer van 2020

Het tweede nummer van 2020 is verschenen

Een prijsverlaging vanaf 2019

Dubbel-themanummer ‘Congo at War’

Oproep voor auteurs

Themanummer over de geschiedenis van psychiatrie in België