Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, LIII, 2023, 3

Het Engelstalige themanummer 'Belgian Business Beyond Borders' belicht de Belgische bedrijfsgeschiedenis in transnationaal perspectief, inclusief de koloniale geschiedenis. Het themanummer is samengesteld door gastredacteurs Robrecht Declercq (Universiteit van Gent) en Kenneth Bertrams  (Université Libre de Bruxelles) en bevat naast artikelen van deze redacteurs nog artikelen van  Jan Vandersmissen & Christophe Verbruggen, Sven Van Melkebeke, Maite Van den Borre en Julien del Marmol.

Themanummer: 'Belgian Business Beyond Borders'

Nieuwe auteursinstructies

Onze auteursinstructies zijn aangepast. Naast enkele vereenvoudigingen, werden de instructies ook gestroomlijnd en werden kleine inconsistenties geschrapt. Voor alle kandidaat-auteurs, gelieve dus deze nieuwe richtlijnen te gebruiken voor uw artikel.

Laatste nieuws

Mei 2021: Themanummer over Ieper na WOI is verschenen

Net verschenen : het laatste dubbelnummer van 2020

Het tweede nummer van 2020 is verschenen

Een prijsverlaging vanaf 2019

Dubbel-themanummer ‘Congo at War’

Oproep voor auteurs