Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, LIII, 2023, 1-2

Een Engelstalig themanummer over 'spektakelcultuur' tijdens de Eerste- en Tweede Wereldoorlog in België. De digitale inhoud van dit nummer wordt ter beschikking gesteld vanaf oktober 2023. De inleiding door de gastredacteuren is nu al digitaal beschikbaar.

Thematic Issue: 'Cultures of Spectacle' (Leen Engelen & Roel Vande Winkel)

Nieuwe auteursinstructies

Onze auteursinstructies zijn aangepast. Naast enkele vereenvoudigingen, werden de instructies ook gestroomlijnd en werden kleine inconsistenties geschrapt. Voor alle kandidaat-auteurs, gelieve dus deze nieuwe richtlijnen te gebruiken voor uw artikel.

Laatste nieuws

Mei 2021: Themanummer over Ieper na WOI is verschenen

Net verschenen : het laatste dubbelnummer van 2020

Het tweede nummer van 2020 is verschenen

Een prijsverlaging vanaf 2019

Dubbel-themanummer ‘Congo at War’

Oproep voor auteurs