Net verschenen : het laatste dubbelnummer van 2020

Het meest recente nummer telt vijf artikelen en tien nieuwe boekrecensies.

Het eerste artikel komt van de Gentse historicus Jan Naert, en spruit voort uit zijn in 2019 verdedigde doctoraatstudie over burgemeesters tijdens de Eerste Wereldoorlog in bezet België en bezet noord Frankrijk. In dit artikel focust hij op de diverse strategieën van Belgische en Franse burgemeesters om een geweldloze overgang van vrede naar de Duitse bezetting tijdens de Eerste Wereldoorlog te creëren.

Het tweede artikel van Alain Rahier (UCL) is de herwerking van zijn masterscriptie onder het promotorschap van Xavier Rousseaux. Het is een dieptestudie over het opzetten van een belastingsysteem in het gebied dat later België zal worden: een gebied dat in 1814-1815 verdeeld en bezet werd door een Engels-Nederlandse troepenmacht en een Pruisische troepenmacht.

Het derde artikel komt van Iris Flagothier, houder van een dubbele master in Geschiedenis en de Museologie. Zij herwerkte hiervoor haar masterscriptie uit 2017, gemaakt onder promotorschap van Catherine Lanneau aan de Universiteit van Luik. Iris Flagothier herbekijkt de Waalse beweging via de blik van gendergeschiedenis, aan de hand van de casus van de Union des Femmes de Wallonie (1912) en het hoofd ervan, de feministe Marguerite Horion-Delchef (1874-1964).

Het vierde artikel (in het Engels) komt voort uit het doctoraat van Heidi Degerickx (UGent,  Sociaal Werk). Ze neemt het auteurschap waar samen met haar drie (co-)promotoren. Het thema bestudeert de driejarige wordingsgeschiedenis van het Algemeen Verslag over de Armoede (AVA, 1994) : algemeen beschouwd als een mijlpaal in het Belgische armoedebeleid.

Het vijfde en laatste artikel tot slot, komt van Nico Wouters (CegeSoma-Rijksarchief, UGent). Via één van de meest iconische symbooldossiers in Vlaanderen over het zogenaamde ‘falen van de repressie’ na de Tweede Wereldoorlog – het dossier van de terechtgestelde oorlogsburgemeester en parlementslid Leo Vindevogel – analyseert hij de verhouding tussen ‘historische waarheid’ en beeldvorming.

Meer nieuws

Nieuwe auteursinstructies

Mei 2021: Themanummer over Ieper na WOI is verschenen

Net verschenen : het laatste dubbelnummer van 2020

Het tweede nummer van 2020 is verschenen

Een prijsverlaging vanaf 2019

Dubbel-themanummer ‘Congo at War’