"De wil tot weten" en de "list van de leugen". Methodologische suggesties voor de historische kritiek van gerechtelijke bronnen met het oog op de studie van seksualiteitsbeleving 'from below'.

In deze bijdrage worden methodes aangereikt voor de historische kritiek van het procesverbaal van zedenzaken als vertekende bron voor een mentaliteitsgeschiedenis van de seksualiteit. Na de deconstructie van deze meerstemmige tekst, wordt de ontstaanscontext van de bron, met name de wisselwerking van disciplinering en weerstand in de ondervraging, onderzocht aan de hand van Michel de Certeaus 'tactische wetenschap', toegepast op strafdossiers uit het interbellum.