Union et fraternité. Verenigingen van Belgische migranten in Roubaix in de tweede helft van de negentiende eeuw.

Om de armoede te ontvluchten trokken in de negentiende eeuw heel wat Belgen naar Frankrijk, aangetrokken door de industrie, o.a. in Roubaix, waar zij zelfs de meerderheid van de bevolking uitmaakten. Aan de hand van het sociaal-culturele leven in deze stad gaan we na hoe de Belgische migrant zich socialiseerde in en eventueel identificeerde met zijn nieuwe omgeving, maar ook in welke mate hij vasthield aan zijn vaderland.