Het proletariërslied : een sociaal-kulturele verschijningsvorm van de socialistische arbeidersbeweging.