De vrouwenarbeid in de industrie in België omstreeks 1900. Een "vrouwelijke" analyse van de industrietelling van 1896 en de industrie- en handelstelling van 1910.

In eerste instantie wordt gepeild naar het aantal arbeidsters verspreid over de diverse takken van de marktgerichte economie. Daarna wordt aandacht besteed aan de arbeidssegregatie op basis van het geslacht in de industrie, handel en diensten. De relatie tussen leeftijd, burgerlijke staat en loonarbeid in de industrie wordt onderzocht en er wordt nagegaan of gehuwde vrouwen buitenshuis werkten en welke de invloed van hun kinderen hierop was. Ten slotte wordt geprobeerd de loonsverschillen tussen mannen en vrouwen te reconstrueren en te achterhalen welke de oorzaken van deze verschillen waren.