'Belgique - Terre d'Accueil '. Perceptie en attractiviteit van België als gastland bij Poolse politieke migranten (1831-1846).

De befaamde Belgische liberale gastvrijheid voor politieke vluchtelingen in de negentiende eeuw is reeds ontkracht: België voerde een restrictief asielbeleid. Toch toont onderzoek naar de perceptie bij Poolse vluchtelingen van enkele West-Europese gastlanden aan dat België een zekere attractiviteit genoot. De pull-factoren zijn echter niet van politieke, maar van culturele en sociaal-economische aard.