Een wolf in schaapskleren? De Shoah en Israël in de Belgisch-Joodse pers (1965-1980).

In deze bijdrage wordt de bewering dat de Joden blijven teren op hun imago van slachtoffer uit de Tweede Wereldoorlog, getoetst aan de werkelijkheid. Voor wat de Belgische Joden betreft, wordt deze bewering ontkracht, op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve inhoudsanalyse van de Joodse pers in België in de periode 1965-1980.