Geen woorden maar daden. Politieke cultuur en sociale verantwoordelijkheid in het België van 1886.

Na de stakingsgolf van maart 1886 kwam in België stilaan een sociale wetgeving tot stand. In dit artikel wordt geïllustreerd dat die initiatieven op beleidsvlak echter niet onmiddellijk gepaard gingen met een andere politieke cultuur of met nieuwe ideologische motivaties over verantwoordelijkheid voor sociale troebelen.