Posttraditionele identiteiten tussen essentialisme en relativisme. Over identiteitspolitiek, nieuwe sociale bewegingen en het spook van het postmodernisme.

Nieuwe sociale bewegingen en postmodernisme zijn cultuurhistorisch weliswaar nauw met elkaar verbonden, maar hun verhouding is toch niet vrij van spanningen en contradicties. Juist wanneer de door nieuwe sociale bewegingen gepropageerde posttraditionele identiteiten maatschappelijk aanvaard raken, dreigen ze te worden ontmaskerd als net zo 'onecht' en 'onderdrukkend' als hun traditionele tegenhangers.