Deelname aan het lager onderwijs en industrialisatie in België (1846-1911) een statistisch onderzoek