Joodse vrijwilligers uit België in de internationale brigaden. Een portret van een vergeten generatie ?