De strijd om de citadel. Frankrijk en de vernederlandsing van de Gentse universiteit, 1918-1930.

Voor Parijs was een intern eensgezind België het sluitstuk van zijn veiligheidsplannen in West- Europa. Frankrijk beschouwde de Gentse universiteit als het tastbare symbool van de aanwezigheid van de Franse taal en cultuur in Vlaanderen, en vreesde dat de vernederlandsing een bedreiging vormde voor de Belgische nationale eenheid. Onmiddellijk na de wapenstilstand hoopten de Fransen het Vlaamse tij nog te kunnen keren. De goedkeuring van de Nolfuniversiteit in 1923, waarbij naast een Frans ook een Nederlands taalregime werd ingevoerd, maakte een einde aan de Franse illusies. De integrale vernederlandsing van de Gentse universiteit in 1930 werd door de Fransen met gelatenheid aanvaard.