De bedrijfsgeschiedenis van de Orfèvrerie Wiskemann. Concurrentiestrategie en concurrentievoordeel tijdens hun cruciale expansiefase (1928-1945).

Het belang van het model van Michael Porter voor de competitiviteitsanalyse van bedrijven wordt reeds lang door economen onderkend. Deze bijdrage wil dit model toepassen op bedrijfshistorisch onderzoek. Geïnspireerd door de theorieën van Porter, richt dit onderzoek zich op aspecten als cliënteel, technologische innovatie, rivaliteit tussen concurrenten, differentiatie en diversificatie.