Heuristiek en methode: de (on)mogelijkheid van bedrijfsgeschiedenis in België, 19de-20ste eeuw.

Deze inleiding legt de nadruk op de mogelijkheden die bedrijfsgeschiedenis biedt voor de historicus. In een eerste luik komt de problematiek van bedrijfsarchivalische ontsluiting aan bod. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal internationale (economische) theorieën die als onderbouw voor een bedrijfsgeschiedenis kunnen dienen.