"A Manly People Should Dare to Sing Manly". Spaces and Sounds of Masculinity in a Nineteenth-Century Nation. ("Een man'lijk volk moet man'lijk durven zingen". Spatiale en akoestische constructies van mannelijkheid in de negentiendeeeuwse natie)

2010 4