Koude oorlog en mentaliteiten : een Belgisch topdiplomaat, Jacques Delvaux de Fenffe