Strips in de Belgische dagbladpers, 1945- 1950. Aspecten van het publicatiebeleid en van de politiekmaatschappelijke inhoud.

Dit artikel behandelt het strippublicatiebeleid van een twintigtal Belgische kranten tijdens de periode 1945-1950. Tevens wordt er ingegaan op de politieke inhoud van de gepubliceerde verhalen. Daaruit blijkt dat het publiceren van strips voor de betrokken kranten zeer belangrijk kon zijn, niet alleen als ontspannings-, maar ook als opiniëringselement.