Russische krijgsgevangenen van de nazi's: van Displaced Persons tot vluchtelingen (voor het Sovjetcommunisme).

In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog trachtten Russische en Oost-Europese Displaced Persons asiel af te dwingen in het Westen. In dit artikel wordt ingegaan op de evolutie van het Belgische beleid jegens deze mensen – zowel theorie als praktijk – en mogelijke strategieën om aan dit beleid te ontkomen.