Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis XLII, 2012, 2-3

Themanummer Collectieve Herinneringen WOII - Numéro Thématique Mémoires Collectives DGM - Thematic Issue Collective Memories WWII