De artistieke reisbeurs in dienst van de Belgische koloniale propaganda. Het ministerie van Koloniën en de koloniale kunstenaars tijdens het interbellum.