Het bedwingen van Mau Mau chaos. Outcasts en geletterdheid in academische studies en Mau Mau memoires

In dit artikel wordt, uitgaande van vertooganalyse, de geconstrueerde tegenstelling subjectobject in geschreven bronnen over een 'Afrikaanse' episode, met name Mau Mau, in vraag gesteld en geplaatst ten opzichte van gemaskeerde koloniale en postkoloniale machtsverhoudingen.