Een verwaarloosd aspekt van de Belgische buitenlandse politiek : de Belgische interesse voor de voogdij over Palestina (1914-1918).