Kwantitatieve analyse van de Belgische lagere school (1830-1911).