De hulp aan republikeins Spanje uitgaande van de B.W.P.-afdelingGent-Eeklo, meer specifiek de opvang der Spaanse kinderen. (1936-1939).