Poolse vrijwilligers uit België in de Internationale Brigaden.