De Spaanse burgeroorlog in de socialistische syndicale pers : een steekproef (1).