Juridische beroepen in België. Een schets van het rechtssociologisch onderzoeksveld van 1970 tot heden.

Eerder dan een exhaustief overzicht te bieden, schetst dit artikel, aan de hand van enkele voorbeelden, de onderzoeksproblemen waarmee de rechtssociologie geconfronteerd wordt.