Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, LII, 2022, 3

2022 3

Na ons thematische dubbelnummer over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog presenteren we met dit derde nummer van jaargang 2022 opnieuw een gewoon enkelnummer met vier individuele artikelen. Nu reeds beschikbaar in de papieren versie : de artikelen in dit nummer zijn vanaf mei 2023 digitaal beschikbaar.

Articles

La section italienne à l’Exposition Universelle et Internationale de Bruxelles en 1935: vitrine du régime fasciste ou miroir des industries?