"Le péril d’une Belgique vaticane". L’œuvre anticléricale de l’ex-prêtre Jules Bosmans (1853–1928) et l’anticatholicisme en Belgique au début du XXe siècle

Dit artikel komt van Christoph De Spiegeleer, hoofdonderzoeker van Liberas in Gent en gastprofessor aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij gebruikt de microcasus van historicus Jules Bosmans (1853-1928) voor een onderzoek over het bredere antiklerikalisme aan het begin van de 20ste eeuw in België. Nadat Bosmans uittrad als priester ontpopte hij zich via polemische publicaties als fervent antiklerikaal. De Spiegeleer analyseert zijn geschriften om te kijken naar de bredere context en verschijningsvormen van het antikatholicisme in België, alsook de impact en het bereik van dit soort geschriften.

Let op: In de gedrukte versie van deze tekst zijn helaas een aantal foutjes geslopen. Het gaat om drie correcties van het geboortejaar van Jules Bosmans: ‘1853’ in plaats van ‘1851’:  tweemaal op p. 8 en eenmaal op p. 14. De digitale versie op deze pagina bevat de gecorrigeerde en dus definitieve versie.