De relatie tussen cultuur en politiek tegen de achtergrond van de Duitse natievorming : een inleiding.