Het reëel bestaande socialisme in West-Europa en de vlucht uit nazi-Duitsland, 1933-1934. Een oefening in private internationale solidariteit.