Lode Craeybeckx – Vlaams socialisme en identiteit 1914-1940.

Hier wordt nagegaan hoe Lode Craeybeckx van het radicale Vlaams-nationalisme evolueerde naar de Belgische sociaal-democratie. Telkens was daarbij zowel een Vlaams als een maatschappelijk project in het geding. Hij nam echter een verre van onproblematische houding aan tegenover de 'Vlaamse identiteit'. Dat werpt de vraag op of zijn Vlaams engagement meer is geweest dan een vehikel voor zijn maatschappijkritiek.