Het belangenconflict tussen architecturaal ontwerp en toezicht. Het ambt van provinciaal architect in het 19e-eeuwse België.

De provinciale architecten waren belangrijke actoren in de 19e-eeuwse Belgische architectuur. In deze bijdrage wordt de context waarin het ambt onstond geschets en wordt ingegaan op de taakomschrijving van deze ambtenaren. Centraal daarin staat de spanning tussen hun controlerende opdracht en het zelf mogen ontwerpen.