Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XLVII, 2017, 4

Thematic Issue : Histories of Psychiatry in Belgium