Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XLVII, 2017, 4

2017 4

Dit themanummer besteedt aandacht aan een onderbelicht thema in de Belgische hedendaagse geschiedschrijving, namelijk de geschiedenis van de psychiatrie.  Deze publicatie, waarvan Benoît Majeurs en Anne Roekens de gastredacteurs zijn, is het resultaat van de conferentie ‘History, archives and psychiatry: prospects for Belgium’ aan de Universiteit van Namen in mei 2014.

In totaal komen in dit themanummer vijf artikelen aan bod. De verschillende onderwerpen zijn achtereenvolgens : de impact van de Eerste Wereldoorlog op de moraliteit in psychiatrische instellingen, de rol van architectuur en de verhouding tussen ruimte en de medische wetenschap, een transnationale kijk via de case van de Société de Médecine Mentale de la Belgique, de ontwikkeling van de Belgische wetgeving over de behandeling van psychiatrische patiënten in de 19e eeuw en tot slot de invalshoek van nieuwe behandelpraktijken in het begin van de 20e eeuw. Omdat de geschiedenis van de psychiatrie sterk onderbelicht blijft in de Belgische geschiedschrijving, kan dit themanummer een belangrijke stap zijn in het lanceren van een nieuw onderzoeksdomein.

 

Articles