Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1996 3-4

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1996 1-2

Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis - nr 1 - 1996

Cahiers d'Histoire de la seconde guerre mondiale, XVII, 1995, 1

Bijdragen tot de Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog, speciaal nummer Hongarije, 1995

Hongrie

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1994-1995 3-4

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1994-1995 1-2

Cahiers d'Histoire de la seconde guerre mondiale, XVI, 1994, 1

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1993 3-4

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1993 1-2

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1992 3-4

Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis 1992 1-2

Pages