Overheidscontrole op gefilmd nieuws. De invloed van de Belgische Filmkeuringscommissie en de regering op filmactualiteiten (1919-1940).

Dit artikel geeft aan hoe de Belgische Filmkeuringscommissie en de regering tijdens het interbellum mechanismen in het leven riepen om filmjournaals en documentaires met een actuele inslag, in bepaalde gevallen te controleren en soms te censureren.