Het bezoek van Koning Albert I aan Belgisch Congo, 1928. Tussen propaganda en realiteit.

Dit artikel beschrijft het bezoek van koning Albert I aan Belgisch Congo in 1928, op basis van zijn persoonlijk reisdagboek, en plaatst het in de context van de toenmalige situatie in de kolonie. Het probleem van de gedwongen arbeidsrekruteringen en van de vaak penibele werken levensomstandigheden van de inheemse arbeiders staat hierbij centraal. De koning toonde zich bekommerd om een verbetering van de medische en sociale voorzieningen ten gunste van de inheemse bevolking. Vanuit die bekommernis deelde hij de positieve ingesteldheid van de koloniale administratie ten aanzien van het paternalistische sociale beleid dat de grote ondernemingen – zoals de Union Minière du Haut Katanga – vanaf de late jaren 1920 voerden, en dat tot de onafhankelijkheid in 1960 toonaangevend zou blijven.