De organisatie van het filmbedrijf tijdens de bezetting van '40-'44: de censuur.

Eén van de beleidslijnen van de Duitse overheid met betrekking tot het cinemabeleid in de jaren '40-'44 was een volledige controle op het filmaanbod. Hoe ging men hierbij in België tewerk?