Het vestigingsgedrag van romantische ballingen. Poolse vluchtelingen binnen de Brusselse migrantenprofielen in het midden van de 19de eeuw

Ballingen worden meestal beschouwd als een uitzonderlijke migrantengroep: elitair en op het thuisland gericht. Een vergelijking van het vestigingsgedrag (mobiliteit, beroepen, huwelijken, …) van Poolse ballingen met dat van andere nieuwkomers in Brussel in het midden van de 19de eeuw toont dat de verschillen evenwel veel minder groot zijn.