Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, L, 2020, 2

2020 2

Het tweede nummer van 2020 bevat vier artikelen / Ce deuxième numéro de 2020 a quatres articles / This second issue of 2020 contains four articles :

Thomas Briamont - La Belgique face à la question allemande pendant la seconde crise de Berlin (1958-1961)

Simon Watteyne - Le coût de la première guerre scolaire et les débats des « Graux impôts » (1878-1884)

Stan Pannier & Frank Caestecker - Pioniers in het consumptiekrediet tijdens de Belle Epoque : twee Belgische casussen

Dominique De Groen en Antoon Vrints - Mijn man moet dagelijks zoowel zijn leven te pand stellen voor het Vaderland als de andere”. Nationale identificatie in armenbrieven uit bezet België, 1914-1918 -

Articles