Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, LIII, 2023, 3

2023 3

Het Engelstalige themanummer 'Belgian Business Beyond Borders' belicht de Belgische bedrijfsgeschiedenis in transnationaal perspectief, inclusief de koloniale geschiedenis. Het themanummer is samengesteld door gastredacteurs Robrecht Declercq (Universiteit van Gent) en Kenneth Bertrams  (Université Libre de Bruxelles) en bevat naast artikelen van deze redacteurs nog artikelen van  Jan Vandersmissen & Christophe Verbruggen, Sven Van Melkebeke, Maite Van den Borre en Julien del Marmol.

Articles