Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XLVI, 2016, 1

2016 1

Dit eerste nummer van 2016 is een themanummer rond marginaliteit en subalternity in de hedendaagse Belgische geschiedenis. Gastredacteurs Magaly Rodriguez en Amandine Lauro selecteerden vier artikelen die de klassieke categoriseringen doorbreken, namelijk die binnen de traditionele driehoek etniciteit-klasse-gender. Deze artikelen dragen bij aan een nieuw debat over  uitsluiting en integratie in de Belgische samenleving vanuit een historisch perspectief.

Articles