Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, XLVII, 2017, 1

2017 1

De artikels in dit eerste nummer van 2017, twee in het Frans en twee in het Nederlands, illustreren opnieuw de diversiteit van het onderzoek over de Belgische geschiedenis van de Nieuwste Tijd.

Het gaat om gevarieerde onderwerpen zoals: het gebruik van humor als retorisch wapen tijdens het politieke debat in het Vlaams Parlement tussen 2004 en 2014; de Belgische neutraliteitspolitiek gedurende de Pruisisch-Oostenrijkse oorlog van 1866; de democratisering van het politieke leven na de Eerste Wereldoorlog; en de rol die taal speelde in de natievorming binnen de prille Belgische staat.

De redactieploeg wenst u veel leesplezier !

Articles