Herman van der Wee & Monique Verbreyt, De Nationale Bank van België 1939-1971. Boekdeel 1: Oorlog en monetaire politiek: de Nationale Bank van België, de emissiebank te Brussel en de Belgische regering, 1939-1945, Brussel, Nationale Bank van België, 2005

2006 17