Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis - nr 17 - 2006

2006 17

 

  Eerste Wereldoorlog

 • Michaël Amara & Hubert Roland (ed.), Gouverner en Belgique occupée. Oscar von der Lancken-Wakenitz. Rapports d'activité, 1915-1918, [Collection Comparatisme et Société, n° 1], Bruxelles, Peter Lang, 2004.

  Tweede Wereldoorlog

 • Peter Schrijvers, De hel die Europa heet. Amerikaanse frontsoldaten in de Tweede Wereldoorlog, Anvers/Utrecht, Uitgeverij Manteau/Standaard Uitgeverij Spectrum, 2003.
 • Mark Van den Wijngaert (red.), België tijdens de Tweede Wereldoorlog, een beschouwing, Antwerpen, Standaard Uitgeverij, 2004.
 • Harry Van Velthoven, Zwerver in Niemandsland. Julius Hoste en zijn Londens oorlogsdagboek, Academia press/Liberaal Archief, 2005.

  Economische geschiedenis

 • Herman van der Wee & Monique Verbreyt, De Nationale Bank van België 1939-1971. Boekdeel 1: Oorlog en monetaire politiek: de Nationale Bank van België, de emissiebank te Brussel en de Belgische regering, 1939-1945, Brussel, Nationale Bank van België, 2005.
 • René Brion & Jean-Louis Moreau, La Banque nationale de Belgique 1939-1971. Tome 2: La politique monétaire belge dans une Europe en construction (1944-1958), Brussel, Nationale Bank van België, 2005.
 • Walter Pluym & Olivier Boehme, De Nationale Bank van België 1939-1971. Boekdeel 3: Van de 'golden sixties' tot de val van Bretton Woods, Bruxelles, Banque nationale de Belgique, 2005.
 • Eric Geerkens, La rationalisation dans l'industrie belge de l'Entre-deux-guerres, [Histoire quantitative et développement de la Belgique aux XIXe et XXe siècles, 2e série (XXe siècle), t. III, vol. 1b), Brussel, Palais des Académies, 2004.
 • Serge Jaumain & Kenneth Bertrams (dir.), Patrons, gens d'affaires et banquiers. Hommages à Ginette Kurgan-van Hentenryk, Bruxelles, Le Livre Timperman, 2004.
 • Eric Laureys, Meesters van het diamant. De Belgische diamantsector tijdens het nazibewind, Tielt, Lannoo, 2005.

  Koloniale geschiedenis

 • Ingeborg Vijgen, Tussen Mandaat en kolonie. Rwanda, Burundi en het Belgische bestuur in opdracht van de Volkenbond (1916-1932), Leuven, Acco, 2004.

  Politieke geschiedenis

 • Nicolas Naif, L'Eurocommunisme en Belgique. Crises et débats autour d'une voie belge au socialisme (1954-1982), Brussel, CarCoB asbl, 2004.

  Culturele geschiedenis

 • Frank Seberechts (dir.), Duurzamer dan graniet. Over monumenten en Vlaamse beweging, Tielt, Lannoo/Perspectief uitgaven, 2003.
 • Jo Tollebeek & Liesbet Nys met de medewerking van Lieve Gevers, Louis Vos & Ruben Mantels, De stad op de berg. Een geschiedenis van de Leuvense universiteit sinds 1968, Leuven, Universitaire Pers, 2005.

  Biografië

 • Christine Van Everbroeck, August Borms. Zijn leven, zijn oorlogen, zijn dood, Amsterdam/Antwerpen, Meulenhof/Manteau, 2005.

  Sociale geschiedenis 

 • Godelieve Masuy-Stroobant & Perrine C. Humblet (dir.), Mères et nourrissons. De la bienfaisance à la protection médico-sociale (1830-1945), Bruxelles, Éditions Labor, 2005.
 • Lies Van Rompaey, Strijd voor waardering. Het COV van 1893 tot 1983, Antwerpen/Apeldoorn, Garant, 2003.

Articles

Other articles

Recensies