"In Belgium, women do all the work." De arbeid van vrouwen in de Luikse mijnen, negentiende-begin twintigste eeuw.

Aan de hand van empirisch onderzoek in de werkboekjes en statistische reeksen werd de aanwezigheid van vrouwen in de Luikse steenkolennijverheid onderzocht. Enerzijds werd de omvang en de duur van de vrouwenarbeid behandeld, anderzijds werd ook gekeken naar welke functies ze in de mijnen toebedeeld kregen. De Belgische vrouwen bleken inderdaad langer en meer aanwezig in de steenkolenmijnen, maar ze vervulden dezelfde taken als mijnwerksters in de omringende landen.