Het egonetwerk van Reiner Leven en George Sarton als toegang tot transnationaal intellectueel engagement.

De Belgische belle époque was een vruchtbare voedingsbodem voor het ontstaan van een intellectueel standsbesef en grensoverschrijdende samenwerking van intellectuelen. In deze bijdrage wordt het egonetwerk van de jonge student George Sarton en diens Gentse vereniging Reiner Leven gehanteerd als toegang tot een breder geheel van sociale, culturele en intellectuele bewegingen.